Výjezdový pobyt žáků ZŠ E. Krásnohorské do Drážďan

Žáci ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem se zúčastnili ve dnech 13.-15. 3. 2012 pobytu v Drážďanech k projektu „Dějiny spojují“, který na české straně zaštiťuje Collegium Bohemicum. Celý pobyt se nesl v duchu tajné policie, kdy název semináře zněl „Na mušce tajné policie“. Celkem se tohoto semináře zúčastnilo na 30 žáků z českých a německých škol.

Během svého pobytu se žáci zúčastnili tematicky laděné večerní prohlídky Drážďan. Průvodce vzal účastníky na místa připomínající zlomový rok 1989, ale i jiné historické události, které formovali město Drážďany. Žáci navštívili i archiv STASI (východoněmecká tajná policie), kde se jim dostalo vřelého přivítání, a žáci měli možnost se seznámit s fungováním této instituce. Byly jim ukázány i některé svazky, které STASI na podezřelé protirežimní osoby vedla, nebo jim byly zodpovězeny dotazy typu kolik měla STASI spolupracovníků, jaké byly praktiky STASI apod.

Žáci pracovali se svazky pana Syrovátky, který byl host tohoto semináře. Na pana Syrovátku byl veden též spis STB. Pan Syrovátka byl hostem a zároveň pamětníkem, který se s žáky podělil o své zážitky z dob svého pronásledování STB.

Žáci své poznatky z exkurze do archivu STASI prezentovali celé zúčastněné skupině v plénu a na mnohých úkolech spolupracovali se svými vrstevníky z Německa, kde rozvíjeli i své jazykové schopnosti a dovednosti.

více ve fotogalerii

 

 

Ernestine Meiβner

Tato dvaadevadesátiletá dáma, která se narodila v Ústí nad Labem v roce 1920 a prožila zde meziválečná léta, přišla mezi žáky naší školy, aby vyprávěla svůj příběh  nejen o Ústí nad Labem svých časů, ale aby se také podělila o zážitky, které jí s Ústím spojují. Tato beseda se uskutečnila 27. března 2012 na naší škole.

Žáci se dozvěděli, že se paní Meiβner narodila na Střekově a dům, ve kterém bydlela po dlouhá léta, dnes ještě stojí a ráda se sem paní Meiβner vrací. Navštěvovala tělovýchovný spolek ATUS na Střekově, chodila do školy vedle dnešního divadla na Lidickém náměstí (dnešní muzeum). Paní Meiβner pochází ze sociálně demokratické rodiny, kdy její otec byl v meziválečném období na Střekově zastupitelem za tuto stranu. Paní vyprávěla i o tom, jak musela opustit Československo po druhé světové válce. Čím musela projít a co musela zakusit při cestě do Německa, kde až do dnes žije.

více ve fotogalerii

 

Paní Michaela Vidláková pamětnice ghetta Terezín navštívila naší školu

29. 2. 2012 se uskutečnila na naší škole beseda s paní Vidlákovou - pamětnicí druhé světové války. Na naše pozvání k besedě reagovala paní Vidláková velmi vřele.

Celá beseda začala slavnostním přivítáním paní Vidlákové u nás ve škole. Všechno k besedě bylo připraveno, proto beseda mohla začít. Paní Vidláková měla s sebou připravenou prezentaci dobových fotografií. Tyto fotografie nám ukazovala a vždycky je i okomentovala. V šesti letech se dostala do ghetta Terezín. Však shody okolností zabránily tomu, aby ona i její rodina byli deportováni na východ. Mluvilo se např. o ze dřeva vyřezávaném psíku, který ji vyřezal její otec, a který jim zachránil život hned při vstupu do ghetta. Díky tomuto psíkovi totiž dostal její otec práci v ghettu jako truhlář a nemusel být deportován dál z Terezína.

Paní Vidláková při svém vyprávění spolupracovala i s námi žáky. Ptala se nás na různé věci, jestli např. víme, co je pro člověka svoboda, nebo jak se projevovala diskriminace vůči Židům, nebo co bychom si vzali s sebou, kdybychom měli jet na delší dobu na neznámé místo. V průběhu besedy jsme se mohli ptát i na to, co nás zajímá. Tuto možnost jsme několikrát využili.

Pro nás všechny, kteří jsme se besedy zúčastnili, to byl silný zážitek.

více ve fotogalerii

Výjezdový pobyt žáků ZŠ E. Krásnohorské do Drážďan

Žáci ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem se zúčastnili ve dnech 16. - 18. 3. 2011 pobytu v Drážďanech k projektu „Dějiny spojují“, který na české straně zaštiťuje Collegium Bohemicum.

Během svého pobytu se setkali s pamětníky přeživší diktátorské režimy v Čechách i v Německu. Hovořili s pamětníky 2. světové války a komunistického režimu. Ptali se jich na různé otázky. Rozhovory měly často velmi emotivní charakter. Prezentovali i své vlastní výstupy k projektu před mezinárodním publikem, ke kterým dospěli svou intenzivní prací v Čechách. Seznámili se s fungováním Státního archivu v Drážďanech a mohli si sami vyzkoušet roli detektiva v objasnění případu pocházející z meziválečného období v Německu. Byla pro ně připravena i celá řada přednášek přibližující téma diktátorských režimů ve 20. století. Žáci si chválili nejen samotný program, ale i ubytování a stravu.

Na mnohých úkolech spolupracovali se svými vrstevníky z Německa,  kde rozvíjeli i své jazykové schopnosti a dovednosti. Více ve fotogalerii.

 


Beseda s pamětnicí 2. sv. války paní Lisou Mikovou v rámci projektu „Dějiny spojují“

Dne 22.2.2011 jsme mohli přivítat na naší škole vzácnou návštěvu paní Lisu Mikovou, která k nám na ZŠ Elišky Krásnohorské přišla, aby se s námi podělila o své mnohdy velmi hrůzostrašné vzpomínky z období druhé světové války. Přišla s cílem, aby se to, co se stalo jí a mnohým dalším lidem, už nikdy nemuselo opakovat.

Celá beseda začala poutavou prezentací dvou žáků z Historicko-geografického kroužku o historii Židů v Ústí nad Labem a jeho okolí. Poté nám paní Miková vylíčila svůj příběh.

V den svých 20. narozenin byla deportována do ghetta v Terezíně, kde poznala lásku svého života. Oba byli ale převezeni do Osvětimi a poté pracovala v továrnách v opravdu zoufalých podmínkách. Ke konci války byla převezena do Mauthausenu, kde vlastně náhodou unikla smrti, jelikož zdejší plynové komory byly zlikvidovány jen den před jejím příjezdem, aby je neobjevili spojenci. Po ukončení války se shledala se svým mužem, ale její rodiče bohužel takové štěstí neměli.

Ve všech, kteří se zúčastnili, zanechala beseda velmi silné pocity. Dlouho jsme o tom přemýšleli. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek.

Památku na toto setkání nám budou připomínat fotografie, které udělala paní Trbolová přímo na besedě, za což ji děkujeme. Více ve fotogalerii.