Základní škola Ústí nad Labem,

E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace

 FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S BILINGVNÍ VÝUKOU A ROZŠÍŘENOU VÝUKOU JAZYKŮ


Partnerská škola Lessing-Gymnasium Döbeln

Partnerská škola


 

Název projektu: Moderní škola

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003073

Projekt je zaměřen na kombinaci témat osobnostně profesní rozvoj pedagogů a podpora extrakurikulárních aktivit.

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se o témata: osobnostní rozvoj pedagogů, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti žáků, rozvoj logického myšlení žáků a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

Projekt Moderní škola je spolufinancován Evropskou unií.


Jsme škola spolupracující s MENSOU (www.mensa.cz)


Střední průmyslová škola stavební


 

Komunitní škola - www.komunitniskoly.cz 


PARTNEŘI

Pedagogická fakulta UJEP  Přírodovědecká fakulta UJEP 

TP Net

 Skřivánek s.r.o.

Soukromá mateřská škola Bělehradská 

     Ámosík - centrum pro vzdělávání dětí

 Stanislav Kubíček – ovoce, zelenina