ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Pověřený pracovník :

Mgr. Markéta Vlčková -   1. stupeň

Mgr. Jana Votočková   -  2. stupeň

 

(Pavilon U1 1. patro, učebna ambulantní nápravy)

                 

Úřední hodiny : Pondělí 14.00 – 15.00 hod.

                        Čtvrtek 13.30 – 14.30 hod.