Pedagogický sbor

Příjmení a jménoTřídaSpecializace
Alinče Martin, Mgr., Bc. Ředitel školy
Beranová Kateřina Ing., Bc. Školní parlament
Brůhová Zuzana, Mgr.
Crháková Martina, Mgr. Zástupce ředitele pro provoz a ŠVP
Diusová Alena, Mgr.
Fárková Radka, Mgr., Bc. 1. B Koordinátor environmentální výchovy - 1. stupeň
Grégory Janet Sabine
Grusová Lenka, Mgr. 3. C
Hulešová Brigita, Mgr. 4. A
Holá Lucie, Mgr. 2. C
Chodovská Patricie, Mgr. 2. A
Jech Jan, Mgr. 8. A
Jílková Markéta, Mgr. 5. B Speciální pedagogika
Klímek Karel
Kolská Iva, Mgr. 3. A
Kořenská Hana, Mgr. 4. C Řečová výchova a logopedická asistence
Kovaříková Magda, Mgr. 7. B
Křížová Petra
Kupková Renata, Mgr.

Kypta Radek, Mgr.
Kyptová Petra, Mgr.
Lédl Josef, Mgr. 6. B Koordinátor environmentální výchovy
Macková Lenka, Mgr. 3. B Péče o nadané žáky, speciální pedagogika
Mikulášková Šárka, Mgr. Speciální pedagogika, statutární zástupce ředitele školy
Nováková Iveta, Mgr. 4. B
Piherová Markéta, Mgr. Výchovná poradkyně pro 2. stupeň, Speciální pedagogika
Ponížilová Šárka, Mgr. 8. B
Ruiz Ruben
Sedláčková Ivana, Bc.
Svobodová Patricie, Mgr. 9. B
Šaferová Yvonne, Mgr.

Šilínková Hana, Mgr. 2. B Péče o nadané žáky
Šímová Jana, Mgr. 5. C
Šmicová Klára, Mgr. 9. A
Šrejberová Martina, Mgr. 6. C
Švarcová Magda, Mgr. 7. C
Švecová Michaela, Mgr.
Vašátková Dana, Mgr. 1. C
Tokarová Zdeňka, Mgr.
Veigendová Miroslava, Mgr. 1. A
Vilišová Markéta, Mgr. 6. D Správa školní matriky
Vlčková Markéta, Mgr. 5. A Speciální pedagogika, výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Vosáhlová Alena, Mgr. 7. A
Votočková Jana, Mgr. 6. A Metodik prevence
Zapletal Jaromír, Mgr. 9. C Správa internetových stránek školy, koordinátor ICT

Zastupující třídní učitel pro 6. ročník - Beranová K., Ing., Bc.

Zastupující třídní učitel pro 7. ročník - Šaferová Y., Mgr.              

Zastupující třídní učitel pro 8. ročník - Klímek K.               

Zastupující třídní učitel pro 9. ročník - Kyptová P., Mgr.             

                     

Příjmení a jménoSpecializace
Bartáková Věra Vychovatelka ve školní družině
Beberová Hájková Miroslava Asistentka
Brablecová Michaela Asistentka
Kohoutová Vladimíra Vedoucí vychovatelka ve školní družině
Mádlová Lucie Vychovatelka ve školní družině
Němcová Lucie, Bc. Asistentka

Piroutková Helena

Vychovatelka ve školní družině

Šindelářová Renata Vychovatelka ve školní družině
Šíf Josef, Mgr. Asistent
Špetová Gabriela Vychovatelka ve školní družině
Valentová Pavlína Vedoucí vychovatelka ve školní družině