Pedagogický sbor

Příjmení a jménoTřídaSpecializace
Alinče Martin, Mgr., Bc. Ředitel školy
Beranová Kateřina Ing., Bc. 4. C Školní parlament
Crháková Martina, Mgr. Zástupce ředitele pro provoz a ŠVP
Černá Veronika, Mgr. 7. A Koordinátor pro práci s žáky - cizinci
Diusová Alena, Mgr.
Elešová Drahoslava, Mgr. 8. A
Fárková Radka, Mgr., Bc. 5. B Koordinátor environmentální výchovy - 1. stupeň
Grégory Janet Sabine
Grusová Lenka, Mgr. 2. C
Gunasekaran Saarulatha
Hulešová Brigita, Mgr. 3. A
Holá Lucie, Mgr. 1. C
Chodovská Patricie, Mgr. 1. A
Jílková Markéta, Mgr. 4. B Speciální pedagogika
Klímek Karel
Kolská Iva, Mgr. 2. A
Kořenská Hana, Mgr. 5. C Řečová výchova a logopedická asistence
Kovaříková Magda, Mgr. 6. B
Křížová Petra
Kupková Renata, Mgr.

Kypta Radek, Mgr.
Kyptová Petra, Mgr. 9. B
Lédl Josef, Mgr.
Koordinátor environmentální výchovy
Macková Lenka, Mgr. 2. B Péče o nadané žáky, speciální pedagogika
Mikulášková Šárka, Mgr. Speciální pedagogika, statutární zástupce ředitele školy
Nováková Iveta, Mgr. 3. B
Oplt Stanislav, Mgr., DiS. Metodik prevence sociálně patologických jevů
Ponížilová Šárka, Mgr. 7. B
Sedláčková Ivana, Bc.
Svobodová Patricie, Mgr. 8. B
Šaferová Yvonne, Mgr.

Šilínková Hana, Mgr. 1. B Péče o nadané žáky
Švarcová Magda, Mgr. 6. C
Ťažár Tomáš, Mgr. 8. C
Vašátková Dana, Mgr. 3. C
Veigendová Miroslava, Mgr. 5. A
Vilišová Markéta, Mgr.
Správa školní matriky
Vlčková Markéta, Mgr. 4. A Speciální pedagogika, výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Vosáhlová Alena, Mgr. 6. A
Votočková Jana, Mgr.
Výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Zapletal Jaromír, Mgr. 9. A Správa internetových stránek školy, koordinátor ICT
Žáková Zuzana, Mgr. 5. D

Zastupující třídní učitel pro 6. ročník - Šaferová Y., Mgr.

Zastupující třídní učitel pro 7. ročník - Klímek K.              

Zastupující třídní učitel pro 8. ročník - Lédl J., Mgr.                

Zastupující třídní učitel pro 9. ročník - Vilišová M., Mgr.             

                     

Příjmení a jménoSpecializace
Bartáková Věra Vychovatelka ve školní družině
Beberová Hájková Miroslava Asistentka
Brablecová Michaela Asistentka
Honsová Anna, Ing. Asistentka a vychovatelka ve školní družině
Kohoutová Vladimíra Vedoucí vychovatelka ve školní družině
Marková Veronika, Bc. Asistentka a vychovatelka ve školní družině

Piroutková Helena

Vychovatelka ve školní družině

Skalová Jana, Bc. Vychovatelka ve školní družině
Šindelářová Renata Vychovatelka ve školní družině
Špetová Gabriela Vychovatelka ve školní družině
Valentová Pavlína Asistentka