Pedagogický sbor - Kontakty - ZŠ E. Krásnohorské

Pedagogický sbor

Příjmení a jménoTřídaSpecializace
Alinče Martin, Mgr., Bc. Ředitel školy
Beranová Kateřina Ing., Bc. Školní parlament
Brůhová Zuzana, Mgr.
Crháková Martina, Mgr. Zástupce ředitele pro provoz a ŠVP
Diusová Alena, Mgr.
Fárková Radka, Mgr., Bc. 1. B Koordinátor environmentální výchovy - 1. stupeň
Grégory Janet Sabine
Grusová Lenka, Mgr. 3. C
Gunasekaran Saarulatha
Hulešová Brigita, Mgr. 4. A
Holá Lucie, Mgr. 2. C
Chodovská Patricie, Mgr. 2. A
Jech Jan, Mgr.
Jílková Markéta, Mgr. 5. B Speciální pedagogika
Klímek Karel
Kolská Iva, Mgr. 3. A
Kořenská Hana, Mgr. 1. C Řečová výchova a logopedická asistence
Kovaříková Magda, Mgr. 7. B
Křížová Petra
Kupková Renata, Mgr.

Kypta Radek, Mgr.
Kyptová Petra, Mgr.
Lédl Josef, Mgr. 6. B Koordinátor environmentální výchovy
Macková Lenka, Mgr. 3. B Péče o nadané žáky, speciální pedagogika
Mikulášková Šárka, Mgr. Speciální pedagogika, statutární zástupce ředitele školy
Němcová Lucie, Bc.
Nováková Iveta, Mgr. 4. B
Piherová Markéta, Mgr. Výchovná poradkyně pro 2. stupeň, Speciální pedagogika
Ponížilová Šárka, Mgr. 8. B
Sedláčková Ivana, Bc.
Svobodová Patricie, Mgr. 9. B
Šaferová Yvonne, Mgr.

Šilínková Hana, Mgr. 2. B Péče o nadané žáky
Šímová Jana, Mgr.  
Šmicová Klára, Mgr.
Šrejberová Martina, Mgr.  
Švarcová Magda, Mgr. 7. C
Švecová Michaela, Bc.
Vašátková Dana, Mgr. 4. C
Tokarová Zdeňka, Bc.
Veigendová Miroslava, Mgr. 1. A
Vilišová Markéta, Mgr. 6. D Správa školní matriky
Vlčková Markéta, Mgr. 5. A Speciální pedagogika, výchovná poradkyně pro 1. stupeň
Vosáhlová Alena, Mgr. 7. A
Votočková Jana, Mgr. 6. A
Zapletal Jaromír, Mgr.
Správa internetových stránek školy, koordinátor ICT

Zastupující třídní učitel pro 6. ročník - Beranová K., Ing., Bc.

Zastupující třídní učitel pro 7. ročník - Šaferová Y., Mgr.              

Zastupující třídní učitel pro 8. ročník - Klímek K.               

Zastupující třídní učitel pro 9. ročník - Kyptová P., Mgr.             

                     

Příjmení a jménoSpecializace
Bartáková Věra Vychovatelka ve školní družině
Beberová Hájková Miroslava Asistentka
Brablecová Michaela Asistentka
Peterová Anna, Ing. Asistentka a vychovatelka ve školní družině
Kohoutová Vladimíra Vedoucí vychovatelka ve školní družině
Marková Veronika, Bc. Asistentka a vychovatelka ve školní družině

Piroutková Helena

Vychovatelka ve školní družině

Šindelářová Renata Vychovatelka ve školní družině
Špetová Gabriela Vychovatelka ve školní družině