Česko-německý projekt - „Místa vzpomínání“ – 2. část - Německo

Dne 15. 12. 2014 jsme se zúčastnili druhé části projektu „Místa vzpomínání“. Tento den jsme strávili v Německu (Döbeln, Waldheim). Program začal ve městečku Waldheim, kde jsme navštívili místní muzeum a seznámili jsme se s historií regionu – větší pozornost byla věnováno období 1. světové války. Poté jsme jeli do Döbeln, kde jsme se po obědě věnovali našemu tématu. Navštívili jsme několik pomníků a shlédli jsme část filmu „Na západní frontě klid“, který jsme v česko-německých skupinách rozebírali. Práce ve skupinách byla zajímavá i proto, že jsme využívali jak němčinu, tak i angličtinu a naším cílem bylo se shodnout na odpovědích k otázkám, které jsme pak prezentovali před ostatními skupinami.

Navečer bylo pro nás všechny připraveno malé pohoštění ve školním klubu. Zde jsme si i společně zahráli různé hry. Program jsme ukončili návštěvou vánočního koncertu, na kterém někteří z nás i aktivně vystoupili a zahráli několik skladeb. Atmosféra koncertu byla opravdu pěkná.

Odkaz na fotogalerii najdete zde.

 

Česko-německý projekt – „Místa vzpomínání“ - 1. část

Odkaz na fotogalerii najdete zde.

 ZŠ E. Krásnohorské organizovala s partnerskou školou v německém Döbeln společné setkání. Setkání proběhlo 28. 11. 2014 formou projektového dne. Tento den navštívili němečtí studenti Ústí nad Labem. Čeští žáci doprovázeli německé žáky a společně plnili program, který byl zaměřen na místa vzpomínání (pomníky k válkám a průběhu 1. světové války v Ústí nad Labem). Nedílnou součástí programu byly i chemické experimenty.

V prosinci jede česká skupina do německého Döbeln, kde nás budou provázet zase němečtí studenti a obě skupiny budou plnit připravený program. Součástí výjezdu do Německa je i návštěva vánočního koncertu.Dne 27. 11. 2014 k nám do školy přijela návštěva německých studentů z partnerské školy v Döbeln.

Ráda bych Vám řekla, jak náš společně strávený den vypadal.

Jako první jsme se potkali ve školní knihovně. Zde nám učitelé ukázali prezentaci o tom, jak dnešek strávíme.

Po prezentaci každý dostal balónek a papírek se šňůrkou. Na papírek jsme napsali své jméno, věk a hobby. Balónek jsme si nafoukli a na něj zavázali své papírky. Poté jsme se rozdělili na dvě skupinky. Pan učitel nebo paní učitelka odstartovali počítání a na tři jsme vyhodili balónky do vzduchu. Každý si nějaký chytil. Pak jsme o majiteli balónku museli zjistit alespoň další dvě informace.

Po představení jsme se vrátili zpět do knihovny.  Rozdělili jsme se do sedmi skupin společně s německými studenty. Ve skupinkách jsme probírali různá témata, např. naše oblíbená jídla, koníčky, apod.  

Po obědě jsme se přichystali na odchod do městského parku, kam jsme zamířili za památníky.

Dostali jsme papír s úkoly, na které jsme měli v parku najít odpovědi. Kvízové otázky se týkaly především PAMÁTNÍKU RUDOARMĚJCU, POMNÍKU OBĚTEM FAŠISMU A POMNÍKU OBĚTEM HOLOCAUSTU.

Po návratu do školy jsme si rozebrali potřebné materiály na vykonání úkolů na téma první světová válka. Učitelé nám poskytli hodně zajímavé materiály k daným úkolům, např. fotky, dopisy z války, mapy Ústí, apod. 

Po úkolech jsme se přestěhovali do učebny chemie. Zde byly ukázky pokusů jako např. sloní pasta, Aladin a další.

Celá akce se našim vyučujícím velmi podařila.  Nejen že jsme si procvičili němčinu při konverzaci s německými kamarády, ale také jsme se něco nového dozvěděli o historii našeho města.  Už se těšíme na 15. prosince, kdy my pojedeme k nim do školy.