Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

(školní rok 2013/2014)

Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

Počet dětí, přihlášených do projektu: 95

Základní škola Elišky Krásnohorské

Třídy 1. A, 1. B, 1. C, 1. D

Paní učitelky: Miroslava Veigendová, Radka Fárková, Hana Kořenská, Veronika Roglová

První třídy ZŠ E. Krásnohorské se opět v letošním školním roce účastní projektu v knihovně ,,Kniha pro prvňáčka“. Cílem tohoto projektu je motivovat děti ke čtení, vzbudit zájem o čtení, které je tak důležité při dalším vzdělávání dětí a rozšiřování jejich vědomostí a znalostí a také kde děti mají možnost seznámit se s prostředím knihovny.

Prvňáčci se při první návštěvě knihovny v listopadu seznámili s chodem a pravidly knihovny. Při druhé (lednové) návštěvě se děti pomocí hrané pohádky O Bruncvíkovi seznámily s našimi pověstmi. Lekce se nazývala Rytíři. Děti se rázem pomocí knih ocitly ve středověku. Poznávaly rytíře, jeho podobu, postavu a vůbec život na hradech.

Třetí návštěva knihovny proběhla jako součást LiStOVáNí. Je to scénické čtení konkrétní knihy, tzv. čtení s knihou v ruce. Všechny děti si tuto pěknou chvilku vychutnaly, moc se jim to líbilo, byly nadšené. Herci prvňáčkům představili knihu Lichožrouti od Pavla Šruta. Od té doby už všichni vědí, co se stane, když se jim záhadně ztratí jedna ponožka. Byl to pro všechny nezapomenutelný zážitek.

Závěrečné slavnostní zakončení projektu za účasti rodičů tzv. ,,Pasování prvňáčků“ se uskutečnilo v měsíci květnu. Odměnou za úspěšné absolvování projektu Už jsem čtenář je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky našeho projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2013/2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda. Každému prvňáčku, novému malému čtenáři, slavnostně položil král Slávek z rodu Slovníkovců meč na rameno a pasoval ho na čtenáře. Noví malí čtenáři vše zpečetili čtenářským slibem, při kterém prvňáci slíbili, že se ke knihám budou chovat s láskou a úctou. V druhé části programu děti ukázaly, že znají jednotlivá písmena, že umí přečíst krátké věty a že čtenému textu rozumí. Všechno bez zaváhání zvládly a dokázaly, že do řádu čtenářů budou přijaty právem. Zasloužený potlesk sklidili úplně všichni.

Celým projektem nás provázela paní knihovnice Mgr. A. Žáková. Na všechny naše návštěvy pro nás připravovala zajímavé čtení, hraní, kreslení, ale i důležité úkoly pro budoucí čtenáře a návštěvníky knihovny. Na závěr nám popřála mnoho pěkných čtenářských zážitků nejen v knihovně. Pro děti byla tato slavnostní chvíle velikým zážitkem, o čemž svědčí i to, že mnoho z nich se do knihovny přišlo podívat hned tento den.

Odkaz na video zde.