Pracovní listy jsou ke stažení zde.


 

Holocaust ve školství očima dvou národů aneb Češi a Němci se seznamovali s holocaustem

 

Naše Základní škola E. Krásnohorské v Ústí nad Labem je zapojena do projektu „Holocaust ve školství očima dvou národů“, jehož cílem je porovnání českých a německých učebnic, pomůcek a stylů výuky.  Do tohoto projektu jsou zapojeni žáci, kteří navštěvují historický kroužek na naší škole. Tento projekt vznikl za finanční podpory Statutárního města Ústí nad Labem a Česko-německého fondu budoucnosti.

V rámci naší práce na projektu jsme v dubnu navštívili partnerskou školu v Döbeln. Nyní byla řada na nás, abychom na naší škole uvítali německé kamarády a jejich doprovod.

V úterý ráno jsme vyrazili do školy. Ale místo do našich učeben jsme se vydali k panu učiteli Lédlovi, který má projekt na starosti a ten nám rozdělil práci. Já byla, ještě se dvěma kamarády, poslána do učebny chemie. Zde jsme pro naše německé kolegy připravili několik pokusů. Hned po prohlídce naší školy se vydala skupina Němců, v čele s naším panem ředitelem, k nám do chemie. Už při prvním pokusu byli všichni nadšeni a dovedete si představit, jak reagovali na řadu dalších pokusů. Po malé chemické vložce nás čekalo vydatné občerstvení, a poté jsme se přesunuli do naší knihovny, kde jsme pro ně měli připravenou prezentaci, která završovala naši celoroční práci na projektu. Dokonce se na nás přišel podívat i primátor Ing. Vít Mandík, náměstkyně primátora Bc. Zuzana Kailová a paní PhDr. Ilona Rožková z Česko-německého fondu budoucnosti. Po přivítání a projevech našich hostů jsme přešli k cíli celého projektu. Naše závěrečná prezentace sklidila velký úspěch a pozitivní kritiku všech přítomných. Poté jsme jen netrpělivě čekali na autobus do Terezína. Zanedlouho po jeho příjezdu jsme dorazili na místo, kde se nás ujali čeští a němečtí průvodci. Prošli jsme si s nimi celou Malou pevnost a Národní hřbitov. Bohužel jsme se už nestihli podívat do terezínského muzea. Po příjezdu zpátky do Ústí jsme německou výpravu z Döbeln ještě obdarovali balíčky s upomínkovými předměty, a poté jsme se všichni vydali domů.

Prací na projektu jsme získali hlubší poznatky o této době, měli jsme možnost se seznámit s tím, jak se o holocaustu učí nejen v České republice, ale i v Německu a postupnou analýzou materiálů jsme si upevňovali i naše jazykové dovednosti. V neposlední řadě jsme si mezi německými žáky našli i kamarády.

 


Naše škola je zapojena do řešení česko-německého projektu „Holocaust ve školství očima dvou národů“. ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem spolupracuje na tomto projektu s Lessing Gymnásiem v Döbeln.

Cílem projektu je zmapovat a porovnat přístup českého a německého školství ve vyučování o holocaustu prostřednictvím používaných učebnic.

Naše škola analyzuje české a německé učební materiály. Žáci se zaměřují na rozdíly v pojímání a uchopení tématu holocaust ve vyučování. Součástí projektu byla i návštěva českých žáků na Lessing Gymnásiu v Döbeln.  Hlavním cílem návštěvy bylo získat další informace, které podpoří a doplní vznikající analýzu.  Žáci se zúčastnili dějepisného vyučování a poté měli možnost mluvit s německými žáky a spolupracovat s mini ve skupinách na dané téma. Součástí pobytu v Döbeln byla i prohlídka města a návštěva výstavy, která mapovala osudy dvou židovských rodin z Döbeln.

 

Náš pobyt v Německu - napsala Bára Bertlová

a pár mých přátel se účastníme projektu „Holocaust ve školství očima dvou národů“. Zabýváme se výukou tohoto tématu nejen u nás, ale i v Německu. A abychom ji zažili na vlastní kůži, vzali nás naši učitelé do německé školy.

Hned po příjezdu do Lessing Gymnasia v Döbeln jsme byli přivítáni panem ředitelem a ten nám nabídl prohlídku školy, kterou jsme ochotně přijali. Když jsme si prošli prostory této nádherné školy, zúčastnili jsme se přednášky jednoho maturanta o osudech dvou židovských rodin. Než jsme stihli nově nabyté a zajímavé informace vstřebat, vyrazili jsme na prohlídku městem, zaměřenou právě na život zmíněných dvou židovských rodin. Prohlídka byla zakončena výstavou v prostorách radnice, kde nám naši učitelé rozdali otázky, na něž jsme museli pomocí německy psaných tabulí odpovědět. Na výstavě byli i zástupci tisku, kteří s námi udělali rozhovor.  Druhý den článek vyšel v místních novinách.

Dále bylo na programu ubytování v penzionu - malé, ale útulné budově se spoustou místa pro využití volného času. Tam nás přišli navštívit dva žáci z místního gymnázia. Když jsme se s nimi seznámili, hráli jsme různé slovní hry a nakonec i basketbal. Než byl čas večeře, museli bohužel naši hosté jít a my se po jídle opět věnovali tématu tohoto pobytu.

Druhý den jsme hned ráno vyrazili do partnerského gymnázia, kde jsme mohli být přítomni při výuce dějepisu. Vyučující, který byl současně ředitel, vedl výuku za pomoci obrázků a během hodiny vedl s žáky konverzaci o jejich pocitech a vědomostech. Na konci hodiny jsme mohli žákům klást otázky, jež jsme si připravili předešlý den večer. Oni nám ochotně odpovídali a sami se nás také ptali, jak se nám tam líbí atd.

Po přestávce na oběd jsme měli další hodinu, ale tentokrát se žáky zapojenými do stejného projektu jako my. S nimi jsme se podívali na film „Das Leben ist schön". Po jeho zhlédnutí nás němečtí učitelé rozdělili do skupinek po třech Němcích a jednom Čechovi. Každá skupinka dostala nějaké téma vztahující se k filmu a musela ho oboujazyčně zpracovat. Poté jsme svá témata přednesli třídě a jeli domů.

Chtěla poděkovat vedení a učitelům obou škol za jejich odvahu se s námi na tento výlet vydat, za vůli vše zorganizovat a za to, že nám vůbec dovolili se tohoto zajímavého semináře zúčastnit.

více ve fotogalerii