Exkurze - Lipsko

Dne 23. 1. 2014 jsme se zúčastnili exkurze do Lipska. Před odjezdem jsme shlédli dokument, který ukazoval situaci v Československu v listopadu roku 1989 a měl nám přiblížit dobu, která byla i v bývalé NDR. Cestou do Lipska jsme se stavovali ještě v partnerské škole. Z Döbeln jsme pak jeli společně s německými žáky do Lipska, kde jsme navštívili místa, na kterých se v roce 1989 odehrávaly masové demonstrace za změnu politického systému v NDR. Podívali jsme se i do muzea STASI, abychom si uvědomili, jaké měla tajná policie praktiky. V muzeu nás provázela německá paní učitelka. Měli jsme připravený pracovní list, který jsme na základě výkladu mohli doplnit. Uvědomili jsme si, že je nutné si demokracii chránit. Více fe fotgalerii zde a zde.


Návštěva Parlamentu ČR

Dne 2. 12. 2013 jsme se zúčastnili první časti projektu ,,Demokracie v sousední zemi z pohledu českých a německých žáků,,. Den začal tím, že jsme se v naší škole sešli s německými žáky a společně jsme nasedli do velmi pohodlného autobusu a vydali se směr Praha. Poté začalo dobrodružství ; ) .

Cesta autobusem byla velmi příjemná. Když jsme dorazili do Prahy, společně jsme se vydali do víru velkoměsta. Předtím jsme ale navštívili Parlament ČR. Před samotným vstupem do budovy Parlamentu ČR jsme shlédli krátkou prezentaci a poté prošli kontrolou. V této chvíli jsme byli rozděleni na německé a české žáky. Každá skupina měla svého vlastního průvodce, který mluvil pro české žáky česky a pro německé německy. Návštěva parlamentu byla velmi zajímavá a poučná. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a měli šanci prohlédnout si samotnou Poslaneckou sněmovnu ČR. Měli jsme i tu možnost mluvit s jednou z poslankyň. Budova Parlamentu ČR je velmi veliká, má několik pater a podzemních chodeb.  Z mého pohledu byla prohlídka Parlamentu ČR dostatečně plná informací a zajímavostí.

Jelikož jsme byli trochu vyčerpáni a měli hlad, tak jsme na přání německých žáků zašli do Mc Donaldu. Tam jsme se chvíli zdrželi, nabyli nových sil a rozdělili se do dvojiček. Samozřejmě teď nastal čas seznámit se i s německými žáky, takže dvojičky byly smíšené - Čech a Němec. Poté co jsme se trochu seznámili, dostali jsme pracovní list na téma Praha a snažili jsme se pomocí němčiny nebo angličtiny ho společně doplnit. Když jsme vyšli z Mc Donaldu vydali jsme se společně ve dvojicích směr Staroměstské náměstí přes Karlův most. Pokaždé, když jsme narazili na nějakou památku, učitelé nám o ní řekli pár informací, díky kterým jsme měli šanci pracovní list vyplnit.

Když jsme dorazili na Staroměstské náměstí, dostali jsme rozchod. Většina českých žáků se rozdělila do skupinek společně s německými žáky a snažili se s nimi navázat kontakt. Na Staroměstském náměstí jsme se já a pár mých spolužáků společně s německými žačkami vyfotili před vánočním stromem. Pokoušeli jsme je zapojit co nejvíc do konverzace. Hned co skončil rozchod a opět jsme se sešli s učiteli, šli jsme na autobus.

 

Protože už byli všichni unavení a přece jenom byla i trochu zima, všichni se těšili, až dorazíme do tepla a pohodlí autobusu. Přes všechnu únavu a chladné počasí byla Praha ve večerních hodinách skvělým zážitkem. Všechna ta světélka a ozdoby. Praha je v období Vánoc velmi pěkná. Když už jsme seděli v autobuse, nebylo to vůbec jako ráno, všichni si víc rozuměli, konverzace už nevázla jako před tím, spousta žáků si padla do noty. Byl to vážně zážitek a já už se moc těším na další část projektu. Více ve fotogalerii zde.


Žáci ZŠ E. Krásnohorské v Ústí nad Labem se dne 2. 12. 2013 společně s žáky partnerské školy z Döbeln zúčastnili exkurze do Parlamentu ČR. Společně s německými žáky si prohledli prostory Poslanecké sněmovny a měli možnost i besedovat.

 

Naopak ve dnech 16. – 17. 12. 2013 se čeští žáci zúčastnili výjezdu do partnerské školy v Döbeln, kde se s německými žáky podíleli na společných aktivitách k tématu parlamentarismus. Navštívili Landtag v Drážďanech, kde byla domluvena beseda se zastupitelem panem H. Homannem, který žáky seznámil s jeho prací v parlamentu a obecně na jakých principech parlament v Sasku funguje. Poté si žáci samotný parlament prohlédli. Měli to štěstí, že mohli vidět poslance při zasedání, neb dne 17. 12. 2013 byl dnem, kdy v parlamentu byla schůze. V rámci pobytu čeští žáci vystoupili i na vánočním koncertu partnerské školy. Svůj pobyt žáci završili přenocováním v německých hostitelských rodinách.