Projekt

"Bavíme se vědou"

podpořilo

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Logo města


MŠ a ZŠ Malečov

Součástí projektu byla akce pro děti z mateřské školy Malečov (doplněni o děti 1. ročníku ze ZŠ Malečov) . Na akci se podíleli žáci devátého ročníku naší školy. Samotná akce byla rozdělena na dvě části.  

V první části žáci přivítali budoucí školáčky a školačky a ve vzájemné spolupráci s nimi provedli dva chemické pokusy – „chemická kouzla“. Výsledek jednoho pokusu si děti odnesly domů na památku.

Ve druhé části předvedli deváťáci naučené chemické pokusy a doprovodili je povídáním, které je menším dětem bližší – kouzla, čáry a tajemný svět kouzelníků.

 Fotografie z akce najdete zde.

1.     stupeň

Poslední součást projektu byla zaměřena na žáky 1. stupně. Na akci se podíleli žáci 9. ročníku. Vše bylo rozděleno na dvě části.

V první fázi si žáci 1. stupně vyzkoušeli vlastní pokus a výsledek si odnesli domů na památku.

Ve druhé fázi předvedli žáci 9. ročníku několik chemických pokusů, které se za dva roky studia naučili.

Fotografie z akce najdete zde.

2. stupeň

Projekt byl uskutečněn pro žáky 8. ročníku naší školy a celá akce probíhala v odpoledních hodinách v prostorách učebny chemie). Samotný průběh byl rozdělen na tři části.

V první části se žáci rozdělili do menších skupin (2-3 žáci), ve kterých společně vyplnili pracovní list. Ten obsahoval návod k chemickému pokusu, otázky a úkoly, které mohli všichni žáci řešit za pomocí internetu a svých dosavadních znalostí z oblasti přírodních věd.

Ve druhé části žáci daný pokus předvedli ostatním skupinám. Všichni nakonec měli možnost si daný pokus také vyzkoušet.

 

Ve třetí části byly vyučujícími předvedeny náročnější, ale o to efektnější chemické pokusy. U některých chemických pokusů asistovali žáci.

Fotografie z akce najdete zde.