Školní kolo olympiády z Nj se koná ve středu 28. 11. 2018 od 14:00 hodin. Kategorie 7. tříd v 6. C, kategorie 8. a 9. tříd v 6. A. Přihlásit se je možné u vyučujících Nj nejpozději do 26. 11. 2018. Obsah - 1. poslechový test, 2. konverzace. Po přezkoušení žák ochází domů, výsledky budou zveřejněny 29. 11. 2018


 Vážení rodiče a další zákonní zástupci,
zveme vás na třídní schůzky, které se konají v úterý 13. 11. od 17 hodin. Škola bude otevřena 20 minut před zahájením schůzek a učitelé budou ve svých třídách a kabinetech podávat informace do 19 hodin.​

Vážení třídní delegáti, 
zveme vás na zasedání školní rady, které se bude konat v úterý 13. 11. od 16 hodin ve sborovně. Za vaši účast předem děkujeme.​


Absolventi (loňská 9. B) si mohou vyzvednout na sekretariátu DVD ze slavnostního vyřazení.

 


ZMĚNA ÚHRADY STRAVNÉHO PŘES SPOROŽIRO!!!!!!!!!

 

Změnu provést až po 15. 10. 2018 !!!

 

Česká spořitelna ruší sběrné účty pro organizace

od 1. 11. 2018.

Je nutno přenastavit povolení k inkasu stravného

z původního účtu   0100 269 701/0800

na běžný účet školy   3762950217/0100,

limit 700 Kč,

četnost 1x měsíčně,

VS + KS – zůstává prázdný.

 


Předávání zápisových lístků a přihlášek 
Předávání zápisových lístků a přihlášek na SŠ se uskuteční 12. 2. 2019 od 16.00 hod. ve školní jídelně.
Účast zákonných zástupců nutná.

Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019 naleznete zde.


 

 


Snowboardový kurz pro 8. a 9. ročník – přihláška

 

·         Lyžařský kurz pro 7. ročník - přihláška


Sportovně - jazykový kurz - Caorle 2019

Více informací zde.


Sběr ve školním roce 2018/2019

Případné stvrzenky za sběr noste paní Petrů pouze ve výjimečných případech a to nad 100 Kč.

Více viz leták zde.

Další sběr proběhne 6. 12. 2018 od 7:00-7:45

Aktuální výsledky naleznete zde.


Logická olympiáda

Do konce září se mohou děti registrovat na www.logickaolympiada.cz


Veškeré formuláře k vyplnění a aktuální informace si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz

www.charitausti.cz/akce-aktivity1/centrum-pro-rodinu-ovecka/klubovna-ovecka/

případně si je můžete vyzvednout přímo v Centrum pro rodinu Ovečka, Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice


 

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Stages, který se zaměřuje na aplikaci výukových metod odpovídajících 21. století.

Bližší informace naleznete zde.