Pro rodiče dětí navštěvujících školní družinu:

Dítě musí být ze školní družiny vyzvednuto způsobem stanoveným Vnitřním řádek ŠD. Vyvoláním dítěte jakýmkoli jiným způsobem, navíc bez vědomí pedagogického pracovníka, hrubým způsobem porušujete výše uvedený řád a zavdáváte příčinu k vyloučení dítěte ze ŠD.


 

V každoroční sbírce pro fond Sidus na podporu težce nemocných dětí bylo vybráno 1500 Kč. Děkujeme všem dárcům. Oficiální certifikát naleznete zde.


Naše škola vyhrála soutěž o nejhezčí VÁNOČNÍ STROMEČEK, která probíhala v OC Fórum. Více viz fotogalerie zde.


Vánoční koncert v Döbeln (13. 12.)


 

Základní informace k přijímacímu řízení 2017/2018

Aktuální informace budou průběžně předávány.

Termíny konání přijímací zkoušky naleznete zde.

Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Stages, který se zaměřuje na aplikaci výukových metod odpovídajících 21. století.

Bližší informace naleznete zde.

Sportovně-jazykový kurz v Itálii

Caorle 2018 - přihlášku a základní a informace zde.

Carole 2018 - aktivity naleznete zde.

Sběr papíru ve školním roce 2017/2018

Další sběr papíru proběhne dne 1. 3. 2018 od 7:00 - 7:45.

Aktuální výsledky naleznete zde.

Více informací naleznete v letáku zde.

Sbíráme i staré elektrozařízení - více naleznete v letáku zde.