Den otevřených dveří - video ke shlédnutí zde.


 

Elektronický zápis do 1. tříd pro rok 2019/2020 probíhá od 1. 3. do 9. 4. 2019 na adrese:

http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

 

V úterý 9. 4. od 13 do 18 hodin probíhá sběr vytištěných přihlášek na jednotlivých školách a vlastní zápis za účasti dítěte přímo na škole, kterou jste si vybrali. Dítě absolvuje orientační posouzení školní zralosti – zákonní zástupci mohou být po celou dobu přítomni.

PŘEDNOSTNĚ JSOU PŘIJÍMÁNI ZÁJEMCI ZE SPÁDOVÉHO OBVODU ŠKOLY – UVEDEN NA http://zapiszs.usti-nad-labem.cz

 

 

V řádném termínu přijímáme děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 - rodiče předloží odpovědnému pracovníkovi ZŠ řádně vyplněnou žádost (nemáte-li možnost žádost vytisknout, vytiskneme vám ji u zápisu), rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od TP zákonných zástupců)

 

 

* předčasný nástup u dětí narozených 1. 9. – 31. 12. 2013 musí mít navíc vyjádření PPP (pedagogicko-psychologické poradny)

 

 

* předčasný nástup u dětí narozených 1. 1. – 30. 6. 2014 musí mít navíc vyjádření PPP (pedagogicko-psychologické poradny) a vyjádření registrujícího lékaře

 

 

* zákonný zástupce dítěte může písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského zařízení a odborného lékaře.


Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019

Předávání zápisových lístků a přihlášek 
Předávání zápisových lístků a přihlášek na SŠ se uskuteční 12. 2. 2019 od 16.00 hod. ve školní jídelně.
Účast zákonných zástupců nutná.

Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019 naleznete zde.


 

Sportovně - jazykový kurz - Caorle 2019

Více informací zde.


Sběr ve školním roce 2018/2019

Případné stvrzenky za sběr noste paní Petrů pouze ve výjimečných případech a to nad 100 Kč.

Více viz leták zde.

Další sběr proběhne 7. 3. 2019 od 7:00-7:45

Aktuální výsledky naleznete zde.

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Stages, který se zaměřuje na aplikaci výukových metod odpovídajících 21. století.

Bližší informace naleznete zde.