V úterý 5. 2. bude z provozních důvodů zkrácena výuka ve všech ročnících. Vyučování bude ukončeno v 11.20 pro 1. stupeň a v 11.30 pro 2. stupeň. Děti ihned poté opustí budovu a areál školy, nebo půjdou na oběd a potom neprodleně opustí budovu a areál školy. Školní družina bude fungovat bez omezení až do 17 hodin.


Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019

Předávání zápisových lístků a přihlášek 
Předávání zápisových lístků a přihlášek na SŠ se uskuteční 12. 2. 2019 od 16.00 hod. ve školní jídelně.
Účast zákonných zástupců nutná.

Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2018/2019 naleznete zde.


Den otevřených dveří

Více naleznete v letáku zde.


·         Lyžařský kurz pro 7. ročník - přihláška


Sportovně - jazykový kurz - Caorle 2019

Více informací zde.


Sběr ve školním roce 2018/2019

Případné stvrzenky za sběr noste paní Petrů pouze ve výjimečných případech a to nad 100 Kč.

Více viz leták zde.

Další sběr proběhne 7. 2. 2019 od 7:00-7:45

Aktuální výsledky naleznete zde.


Ve školním roce 2018/19 se uskuteční pouze třídní školy v přírodě, které budou mít v ceně zajištěný kompletní servis (tj. vychovatele a další pracovníky nemusí platit škola).

 


Projekt KROKUS - více viz odkaz zde. Sbírka pro Fond Sidus – děkujeme všem dárcům.

 

Logická olympiáda

Do konce září se mohou děti registrovat na www.logickaolympiada.cz


Veškeré formuláře k vyplnění a aktuální informace si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz

www.charitausti.cz/akce-aktivity1/centrum-pro-rodinu-ovecka/klubovna-ovecka/

případně si je můžete vyzvednout přímo v Centrum pro rodinu Ovečka, Poláčkova 2, 400 11 Ústí nad Labem - Dobětice


 

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Stages, který se zaměřuje na aplikaci výukových metod odpovídajících 21. století.

Bližší informace naleznete zde.