Zápis do 1. ročníku šk. roku 2018/2019

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků se koná v úterý 12. 6. od 16 hodin v budově školy. Účast alespoň jednoho zákonného zástupce dítěte je nezbytná.

Seznam přijatých naleznete zde.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/

O přijetí, či nepřijetí dítěte k plnění povinné školní docházky na naší škole rozhodne ředitel školy nejpozději 10. května 2018.

Informace pro rodiče žádající o odklad nástupu povinné školní docházky a o předčasný nástup naleznete zde.

Rozhodnete-li se na naši školu nenastoupit, neprodleně nás prosím informujte (tel. 777 777 891, 724 028 429, 724 223 448).

 


 

Televizní reportáž ze zapojení naší školy do akce Krokus

Změny v organizaci závěru školního roku

Čtvrtek 14. 6. - výměna učebnic na 1. stupni (5. ročník pouze odevzdává).
Pátek 15. 6. - 2. až 5. ročník zahájení školy v přírodě.
Středa 20. 6. - poslední den výuky podle rozvrhu.
Čtvrtek 21. 6. - den třídních výletů a dalších akcí.
Pátek 22. 6. - na 2. stupni výměna učebnic + 2. až 5. ročník návrat ze školy v přírodě.
Pondělí 25. 6. - úklid tříd, šatních skříněk, navečer slavnostní vyřazení 9. ročníku.
Úterý 26. 6. - předání vysvědčení a ukončení školního roku.

27. – 29. 6. vyhlášeno ředitelské volno z důvodu zahájení stavebních úprav ve škole.

Den Integrovaného záchranného systému na naší škole

http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-pro-skoly.aspx

https://www.pozary.cz/clanek/186737-projekt-hasici-pro-skoly-odstartoval-bezplatne-miri-do-vsech-zakladnich-skol/

Odkaz na video z akce (U-TV)

Hasiči pro školy - video

 

Projekt - KROKUSY

Více viz odkaz zde.

Napsali o nás: Česko-německý projektový den v "Žít Ústí" http://www.zitusti.cz/s-nemci-po-stopach-usteckeho-bombardovani/

Základní informace k přijímacímu řízení 2017/2018

Aktuální informace budou průběžně předávány.

Termíny konání přijímací zkoušky naleznete zde.

Informace o přijímacím řízení na učební a studijní obory ve školním roce 2017/2018 naleznete zde.

Naše škola je zapojena do projektu s názvem Stages, který se zaměřuje na aplikaci výukových metod odpovídajících 21. století.

Bližší informace naleznete zde.

Sportovně-jazykový kurz v Itálii

Caorle 2018 - přihlášku a základní a informace zde.

Carole 2018 - aktivity naleznete zde.

Sběr papíru ve školním roce 2017/2018

Váženky se sběrem noste paní Petrů jen ve výjimečných případech. Jen když se jedná o více než 200 kg. Děkujeme.

Aktuální výsledky naleznete zde.

Poslední sběr papíru v tomto roce se bude konat 31. 5. 2018 od 7:00 – 7:45

Více informací naleznete v letáku zde.

Sbíráme i staré elektrozařízení - více naleznete v letáku zde.